http://thietbivesinhcongnghiep.com/uploads/userfiles/image/TBVSCN%20FINAL/MHB-1.jpg

  • Công suất sản phẩm: Mạnh
  • Độ bền sản phẩm: Bền
  • Kiểu dáng màu sắc: Đẹp
  • Hiệu quả sử dụng: Cao
  • Thái độ phục vụ nhân viên: Rất hài lòng
  • Kiến thức sản phẩm của nhân viên giao dịch: Rất tốt
  • Thời gian đáp ứng về bảo hành, bảo trì: Nhanh chóng