Xà phòng lỏng rửa tay diệt khuẩn

Chi tiết RUSH G – Perfumed Disinfectant Hand Soap Liquid

RUSH G – Perfumed Disinfectant Hand Soap Liquid

Xà phòng lỏng rửa tay diệt khuẩn
Dùng trực tiếp
Packing: 25 lít/ thùng