Hóa chất ngâm sáng đồ bạc, loại bỏ vết đen , mảng bám oxi hóa dụng cụ bếp bằng bạc

Chi tiết TARNGO – Destainer Silver Dip

 TARNGO – Destainer Silver Dip

Hóa chất ngâm sáng đồ bạc, loại bỏ vết đen , mảng bám oxi hóa dụng cụ bếp bằng bạc
Dùng nguyên chất ngâm đồ bạc (có thể tái sử dụng)
Packing: 5L/thùng